ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมุสลิมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนดำรงค์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน