ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดผดุงธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งมน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนวัดนางชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
16 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
17 โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
18 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
19 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  
20 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน