ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 39 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 39 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน