ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามเรือน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนวัดนางชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน