ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
18 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
22 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน