ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
14 โรงเรียนวัดพนัญเชิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
15 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
16 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
17 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 6  
18 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
19 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน