ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนวัดปากกราน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
10 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
11 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
12 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
13 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
15 โรงเรียนวัดหันตรา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
16 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
17 โรงเรียนวัดแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
18 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  
19 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน