ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนประชาศึกษา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 20 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
16 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
17 โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
18 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
19 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
20 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
21 โรงเรียนวัดหนองเป้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
22 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
23 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 10  
25 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
26 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน