ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.99 เงิน 4  
5 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.34 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60.01 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
10 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน