ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน