ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนมุสลิมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนตำหนักเพนียด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน