ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
16 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
18 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
19 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
23 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน