ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบึง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านคู้คต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน