ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 49 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 46 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 42 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 39 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 35 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 35 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 35 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 32 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน