ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคู้คต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดทำใหม่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดพนัญเชิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 38 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน