ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน