ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหันตรา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนเชาวน์วัศ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนประชาศึกษา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดพนัญเชิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
23 โรงเรียนวัดอินกัลยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
24 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน