ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
4 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
5 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
12 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
13 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
16 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน