ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคู้คต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน