ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.497 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.164 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
4 โรงเรียนวัดบึง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
5 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
6 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
10 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน