ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคู้คต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน