ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหันตรา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนมุสลิมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน