ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
13 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน