ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
8 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
10 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน