ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตลาด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน