ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน