ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกมะยม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอุทการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดตลาด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิต์วิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
23 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน