ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคู้คต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบึง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน