ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 5  
12 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
13 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน