ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทำใหม่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาศึกษา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 41 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน