ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน