ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนดำรงค์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตำหนักเพนียด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
20 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน