ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนมุสลิมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนประชาศึกษา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
15 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
16 โรงเรียนวัดอินกัลยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน