ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านหีบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดสะตือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดโคกมะยม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน