ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทำใหม่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไก่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหันตรา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนตำหนักเพนียด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนวัดสะตือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน