ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.48 ทอง 4  
5 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.73 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.07 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.9 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76.28 เงิน 10  
11 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.19 เงิน 11  
12 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.79 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดทุ่งมน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.43 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.03 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสฎางค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.4 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58.69 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55.43 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดสามเรือน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50.8 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 49.49 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
24 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน