ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.19 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.22 เงิน 5  
6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.05 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งมน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.3 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.56 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63.13 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.51 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 57.54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56.34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดสฎางค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56.22 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50.35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 47.26 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 36.37 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน