ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอินกัลยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านหีบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
23 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน