ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 97.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.53 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76.81 เงิน 6  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.1 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.16 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64.38 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63.82 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61.41 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50.09 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 47.31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 44.53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43.23 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 41.74 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดบึง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 41 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 39.33 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน