ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหันตรา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน