ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
15 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน