ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตูม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนกลางคลอง 27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 14  
18 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน