ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาศึกษา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตูม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดภาชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน