ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.28 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60.97 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดพนัญเชิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
8 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน