ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ่อแร่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวัดพนัญเชิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดศิวาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
28 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน