ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเปรมฤทัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 32 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิต์วิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
26 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน