ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดดอนกลาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดนางชี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน