ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนข่อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 21 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 19 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 19 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 13 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน