ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 37 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 29 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดไก่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 23 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 21 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 21 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนเชาวน์วัศ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 15 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 12 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดผดุงธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน