ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 47 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 42 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 33 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดพะยอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 32 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคู้คต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 27 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 19 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 19 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดดอกไม้ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 15 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 15 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน